Author: admin

ประโยชน์ของการใช้ออทิสติกในการพัฒนาเด็ก

By | May 9, 2023

ออทิสติก คือ เทคนิคหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงสร้างสรรค์ โอกาสที่จะมีความสามารถในการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของเด็กที่ใช้ออทิสติกมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนมากของเด็กถูกเยาวชนไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้พัฒนาสมองในระยะเวลาที่จำเป็นที่สุด การใช้ออทิสติกเป็นวิธีที่ดีในการช่วยเด็กบนเส้นทางการพัฒนาของพวกเขา ประโยชน์ของการใช้ออทิสติกในการพัฒนาเด็ก 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ออทิสติกจะช่วยเด็กในการเรียนรู้ในระบบสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ออทิสติกทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพที่ก้าวหน้าและสามารถใช้สมองในทุกประเภทของการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้ออทิสติกในการสร้างสรรค์มีความสามารถที่จะส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็กช่วยให้เด็กเป็นผู้คิดและทำสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิภาพในการคิด เพิ่มความรอบรู้และทักษะ การใช้ออทิสติกสามารถเพิ่มความรอบรู้และทักษะของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ 4. พัฒนาความเพียร์ การเรียนรู้และการใช้ออทิสติกทำให้เด็กมีความเพียร์ที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ใหม่และการสนุกสนานในการเรียนรู้มีผลต่อพัฒนาความเพียร์ในเด็กด้วย 5. เพิ่มการให้ความรู้เพื่อการแข่งขัน การเรียนรู้และการใช้ออทิสติกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดงาน การเรียนรู้ในระบบสติปัญญาและการสร้างสรรค์ให้สมองของเด็กเติบโตและมีผลต่อความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ FAQs 1. ออทิสติกมีความปลอดภัยเมื่อใช้กับเด็กหน้าอกไหม? ใช่ ไม่มีอันตรายเมื่อใช้ออทิสติกกับเด็กบุคคลฝ่ายตรงข้ามที่คุณสนใจ เด็กจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเพิ่มมุ่งมั่นในการที่พวกเขาจะได้ประสบความสำเร็จ 2. การใช้ออทิสติกสามารถช่วยก้อปปี้คุณลักษณะของเด็กได้ไหม? ใช่ การใช้ออทิสติกสามารถช่วยนำความสามารถและคุณลักษณะจากเด็กๆ มาเพิ่มเติมและพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 3.…Read More »

สุขภาพจิตเด็กและการพัฒนาความสนใจ

By | May 9, 2023

สุขภาพจิตเด็กและการพัฒนาความสนใจ: การเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและมีความสนใจที่ดี การเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและมีความสนใจที่ดี จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต สุขภาพจิตเด็กมีความสำคัญมากเพราะสามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ สังคม ความสัมพันธ์ และการพัฒนาทางบุคลิกภาพได้โดยตรง สุขภาพจิตเด็ก สุขภาพจิตเด็กคือสภาพอารมณ์และความรู้สึกของเด็กที่มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และการดูแลตนเองและโดยคนในสังคม ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กโดยมีการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพจิต เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆได้เติบโตอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต การพัฒนาความสนใจในเด็ก การพัฒนาความสนใจในเด็ก เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเลี้ยงดูเด็ก เพราะการสนใจนั้นจะช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ และพัฒนาความสมบูรณ์ในด้านร่างกาย การช่วยส่งเสริมความสนใจในเด็กสามารถทำได้โดยการอัพเดทพลังบวกและลบของการปฏิสัมพันธ์ เล่นเกมที่สร้างความเพลิดเพลินและฝึกพูด การอ่านและเขียน โดยเฉพาะถ้าเห็นความสนใจเด็กที่อายุต่ำกว่าเจ็ดปี การสร้างความสนใจในด้านกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม ฯลฯ การเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพจิตแข็งแรงและมีความสนใจที่ดี การเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพจิตแข็งแรงและมีความสนใจที่ดี นอกจากการส่งเสริมพัฒนาการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตโดยตรง จะช่วยให้เด็กมีความสุข มั่นคง และอยู่ร่วมกันได้อย่างผ่อนคลาย เราสามารถเลือกการเลี้ยงดูเด็กโดยอยู่ในระดับที่โดยมาตรฐาน เช่น เลี้ยงดูเด็กด้วยระบบการเรียนรู้ที่เหมือนกัน ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพจิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น FAQs 1. เป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กที่เลี้ยงดูด้วยความรักและการอัพเดทมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต –…Read More »

โรคท้องเสียในทารกแรกเกิด: การดูแลและป้องกัน

By | May 9, 2023

โรคท้องเสียในทารกแรกเกิด: การดูแลและป้องกัน โรคท้องเสียในทารกแรกเกิดคือสภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ของทารกแรกเกิด สาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย แต่ยังมีอาจจะเกิดจากไวรัส โรคท้องเสียในทารกแรกเกิดจะทำให้ทารกแรกเกิดมีอาการถ่ายเหลวบ่อยๆ มีไข้ และอาจเกิดภาวะหลงเลียน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาวะขาดน้ำและไขมันในร่างกายได้ การดูแลโรคท้องเสียในทารกแรกเกิด การดูแลโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดจะเน้นที่การให้น้ำและโซเดียม (ก็เพราะน้ำและเกลือนั้นสามารถช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายได้) แต่การให้น้ำและเกลือนั้นจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับทารกแรกเกิดที่โดนติดเชื้อแล้ว ต้องเฝ้าระวังตามอาการที่สังเกตเห็นได้ และหากอาการยังไม่ดีขึ้น ต้องนำไปพบแพทย์ด่วนๆ การป้องกันโรคท้องเสียในทารกแรกเกิด การป้องกันโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดสามารถทำได้โดยการดูแลแม่อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และการให้น้ำและอาหารที่สะอาดแก่ทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากอาหารที่ไม่สะอาด FAQs 1. โรคท้องเสียในทารกแรกเกิดทำไมถึงเกิดขึ้น? โรคท้องเสียในทารกแรกเกิดเกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ของทารกแรกเกิด สาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย แต่ยังมีอาจจะเกิดจากไวรัส 2. การดูแลโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดทำอย่างไร การดูแลโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดจะเน้นที่การให้น้ำและโซเดียม แต่การให้น้ำและเกลือนั้นจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 3. การป้องกันโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดทำอย่างไร? การป้องกันโรคท้องเสียในทารกแรกเกิดสามารถทำได้โดยการดูแลแม่อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และการให้น้ำและอาหารที่สะอาดแก่ทารกแรกเกิด

โรคอัลไซเมอร์ในวัยเด็ก: เหตุผลและวิธีการรักษา

By | May 9, 2023

ชื่อโรคอัลไซเมอร์เป็นคำในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Autism Spectrum Disorder (ASD) ซึ่งเป็นหมวดหมู่ของภาวะบกพร่องทางพัฒนาการในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวัยเด็ก ๆ โดยทั่วไปจะเริ่มหมายถึงภาวะบกพร่องในการสื่อสาร การสัมผัสสิ่งของ และพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่สงสัยว่าสามารถเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ได้ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยแพทย์จะต้องรับฟังประวัติการพัฒนาพื่อประเมินความเสี่ยงและภาวะอาการในปัจจุบันของผู้ป่วย เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ในวัยเด็กส่วนใหญ่หลายคนเชื่อว่าเป็นเนื่องจากพละกำลังผ่านพ้นการพัฒนาที่เหมาะสมเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อการดูแลเด็กมากกว่าปกติ วิธีการง่าย ๆ เช่นการสนทนากับเด็ก การช่วยเหลือสิ่งของ การสนับสนุนพัฒนาการร่างกายและการเรียนรู้จะสามารถช่วยระเบียบความสามารถการพัฒนาที่มีแต่ปกติได้ แต่ยังไม่เป็นทางการว่าสาเหตุจริงๆ ของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร มีแนวโน้มว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมอง อย่างไรก็ตามโรคอัลไซเมอร์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์พาหะ ติดเชื้อ หรือวัตถุอันตรายกับสมอง วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองชั้นของอาการของผู้ป่วยและการเฝ้าระวังอาการที่ซ้ำซ้อนอื่น ๆ การเข้าร่วมโปรแกรมการปฏิบัติทางพุทธิปัญญา เช่น ABA therapy (Applied Behavior Analysis Therapy) สามารถช่วยลดอาการซ้ำซ้อนโดยเด่นชัดได้ โดย ABA therapy จะคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กและทำกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และควบคุมพฤติกรรมตามปกติ การมาสู่การค้นพบยาที่เหมาะสมเพื่อโยนก้าวลอยโรคนั้นยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและระยะเรียนรู้อยู่ โดยหลายปีหลังจากที่มีการลงทุนในงานวิจัยด้านนี้ ยังไม่มีการค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแน่นอน FAQs…Read More »

ทำไมทารกแรกเกิดถึงมีอาการตัวเหลืองได้บ้างและควรทำอย่างไร

By | May 9, 2023

ทารกแรกเกิดเป็นสิ่งที่ทุกคู่หูต้องการมี เพราะเป็นการมีชีวิตใหม่ในครอบครัว แต่บางครั้งทารกแรกเกิดอาจมีอาการตัวเหลืองที่ทำให้เกิดความกังวลแก่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับอาการตัวเหลืองของทารกแรกเกิด และวิธีการดูแลผู้ป่วยน้อยนี้รายงานเฉพาะเหล่านี้ ทำไมทารกแรกเกิดถึงมีอาการตัวเหลืองได้บ้าง? มีหลายสาเหตุที่สามารถทำให้ทารกแรกเกิดตัวเหลืองได้ เช่น ร่างกายของทารกไม่สมบูรณ์ ทารกเกิดก่อนกำหนด มีการเจือปนของโลหิตระหว่างช่วงทารกและแม่ และอาจเป็นเพราะส่วนผสมของดีออกซิเจนในโลหิตของทารกผิดปกติทำให้เกิดอาการตัวเหลือง ควรทำอย่างไร? ถ้าทารกแรกเกิดมีอาการตัวเหลืองควรพบแพทย์ทันที เพราะอาการนี้อาจเกิดจากโรคเลือดหรือโรคอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องสังเกตและบำบัดการทันที เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด FAQs: ควรตรวจสอบอาการตัวเหลืองของทารกแรกเกิดบ่อยแค่ไหน? ต้องตรวจสอบอาการอย่างต่อเนื่องเวลากลางวัน และหากพบว่าทารกของคุณมีอาการนอนหลับเหงาก็ต้องตรวจดูเสมอว่ามีอาการตัวเหลืองหรือไม่ อาการตัวเหลืองที่ทารกแรกเกิดอาจจะสูงขนาดเท่าไหร่? ขนาดของอาการอาจเป็นไปได้ตั้งแต่เล็กน้อยถึงมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค ควรจะพบแพทย์ที่ไหนเมื่อทารกแรกเกิดมีอาการตัวเหลือง? ควรพบแพทย์ทันทีเมื่อพบว่าทารกแรกเกิดมีอาการตัวเหลือง และพยายามอย่างเร็วที่สุดในการตอบสนองเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทารก มีวิธีรักษาอาการตัวเหลืองไหม? วิธีรักษาด้วยอาหารและยาเป็นไปไม่ได้ เพราะอาการนี้อาจเกิดจากโรคซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์และดูแลเมื่อทารกได้รับการเข้ารหัสแล้วจึงสามารถพกพากลับบ้านได้

โรคสมาธิสั้นในเด็ก: สาเหตุและวิธีการดูแลเบื้องต้น

By | May 9, 2023

โรคสมาธิสั้นในเด็ก: สาเหตุและวิธีการดูแลเบื้องต้น โรคสมาธิสั้นหรือ ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็นภาวะที่เด็กที่ต้องการความสนใจและเหตุผลในการพึ่งพา) และพฤติกรรมที่ไม่สมดุลเช่นระยะสั้นในการสนใจและขาดความสมดุลกับระยะยาวในการวางแผน การปรับตัวและควบคุมอารมณ์ โรคสมาธิสั้นทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้และมีความต้องการการดูแลเพิ่มเติม สาเหตุของโรคสมาธิสั้น ไม่มีความชัดเจนว่าต้นเหตุมาจากอะไร แต่มีสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการเกิดโรค เช่น ปัจจัยภายนอกเช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีการเติมสารที่กระตุ้นและการไม่ได้รับอาหารที่มีธาตุอาหารหลัก อีกทั้งยังมีปัจจัยทางพันธุกรรม ที่สืบพันธุ์มาจากพ่อแม่ วิจัยพบว่าโรคสมาธิสั้นมีส่วนผสมของกรรมพันธุ์ถึง 80% นอกจากนี้ยังมีภาวะสุขภาพที่ส่งผลวิสุทธิกับการพัฒนาระบบประสาทเช่นสุขภาพแม่ก่อนตั้งครรภ์ สุขภาพของเด็กหลังจากเกิด และดัชนีมวลกายปกติ เป็นต้น การดูแลเบื้องต้านโรคสมาธิสั้น การดูแลเบื้องต้นของโรคสมาธิสั้นคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีธาตุอาหารมากพอสมควรเช่นผัก ผลไม้ และที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อปลา ไข่ โยเกิร์ต และเต้าหู้ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น คือ การได้รับพักผ่อนและการจัดการวิธีการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ลดการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เวลาพักผ่อนเพียงพอในการพัฒนาสมองของเด็ก การรักษาโรคสมาธิสั้น การรักษาโรคสมาธิสั้น ยังไม่มีการรักษาแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากการวิจัยมาเรื่อยๆ…Read More »

อาการท้องเสียในทารกแรกเกิด: สาเหตุและวิธีการรักษา

By | May 9, 2023

อาการท้องเสียในทารกแรกเกิด: สาเหตุและวิธีการรักษา การท้องเสียหรือเป็นที่รู้จักในชื่อว่า บิดเป็นมะเร็งเข้าร่างกายหรือ โรคท้องเสีย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด เป็นหนึ่งในอาการที่อาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รักษาทันที ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุและวิธีการรักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด สาเหตุของอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด สาเหตุหลักของอาการท้องเสียในทารกแรกเกิดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารจากร่างกายแม่ที่ถูกส่งมาผ่านระบบท่ออาหารของทารกแรกเกิด ในบางกรณี จุลินทรีย์และเชื้อโรคพบได้ในน้ำตาลที่แม่กินแล้วผ่านการติดต่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วย วิธีการรักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด การรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการท้องเสียทำได้โดยการเติมน้ำและเบาดนมอย่างต่อเนื่อง หรือ ให้อาหารลูกขึ้นลงจากบ้านหม้อไปยังส่วนใต้ของลำไส้โดยเร็วเกินไป ในทางแพทย์ ต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่สุขภาพของเด็กตามมาด้วย อาการท้องเสียในทารกแรกเกิดมักเกิดขึ้นพร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น ซีดิน ไข้ ลูกน้อยไม่ต้องการกินอาหาร เมื่อมีอาการแบบนี้ควรรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันถึงการเสียชีวิตของทารก อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาภูมิคุ้มกันให้กับทารกแรกเกิดคือการให้นมแม่ให้เป็นไปตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ผ้าขี้ราดผ้าเด็กแทนผ้าอนามัยที่ใช้ในการเปลี่ยนผ้าตลอด สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใช้ยารักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทำการใช้ยา เนื่องจากไม่พบภาวะที่ทำให้เด็กแพ้สารเคมีบ่อยครั้ง การใช้ยาผิดรูปแบบหรือปริมาณอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลเสียกับเด็กได้ FAQs Section 1. การท้องเสียในทารกแรกเกิดเกี่ยวข้องกับโรคใด? – การท้องเสียเกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคในร่างกาย และสามารถเกิดขึ้นในทารกแรกเกิดได้ 2. สามารถป้องกันการท้องเสียในทารกแรกเกิดได้อย่างไร? – การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด…Read More »

อาการและสาเหตุของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก

By | May 9, 2023

โรคกระดูกอ่อนเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยที่เด็กจะมีการพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อในร่างกายตลอดช่วงการเจริญเติบโต แต่ในบางเด็กอาจพบว่ามีอาการกระดูกอ่อนหรือค่อยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะ ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหาสาเหตุและสรุปว่าเป็นโรคกระดูกอ่อนหรือไม่ได้ทันไว้ เพื่อป้องกันและรักษาได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก 1. พันธุกรรม โรคกระดูกอ่อนแต่เป็นผลมาจากพันธุกรรม โดยการสืบพันธุ์ปกติทั่วไปจะสามารถพ้นโรคนี้ได้ แต่ถ้ามีการสืบพันธุ์โดยไม่ถูกต้อง มีโอกาสที่ร่างกายเด็กจะไม่สามารถสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อได้อย่างเพียงพอ 2. ภาวะคล่องแคล่ว เด็กที่มีภาวะคล่องแคล่วอาจสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการขยับเคลื่อนไหวได้น้อย และอาจจะต้องเจอกับการติดเชื้อและเจ็บป่วยบ่อยกว่าบ้าน. 3. สภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกอ่อน เด็กที่เกิดก่อนกำหนด มีน้ำหนักเกินหรือต่ำ พ่อแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และท้องผูกสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกอ่อนได้ อาการของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก 1. ขาบวม 2. หลังมองเห็นว่าเป็นสูงและเอียง 3. มีส่วนที่นุ่มและไม่มีกระดูกเพียงพอ 4. มีโรคความเครียด หรือจิตเวชอื่น ๆ 5. มีกล้องต้องใช้ 6. อ่อนแรงในส่วนที่มีกล้ามเนื้อ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อนในเด็ก 1. มีวิธีการวินิจฉัยโรคกว่าหนึ่งอย่างหรือไม่? ตอบ:…Read More »

อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด: สาเหตุและการแก้ไข

By | May 9, 2023

ในช่วงแรกๆของชีวิตทารกนั้นมีอาการตัวเหลืองที่เป็นพิเศษในกายของเขาหลายคนอาจงงว่าเป็นสาเหตุจากอะไร ทางเราจึงมีบทความนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำเกี่ยวกับอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดความหมาย สาเหตุ และวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดคืออะไร? การปัจจุบันคำว่า “Jaundice” หรือ “อาการตัวเหลือง” เป็นการเรียกอาการบวมและเกิดจากเม็ดเลือดในร่างกายที่ไม่ได้หมดส่วนที่ไม่จำเป็นของหมอกับลม ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนคือเป็นสีเหลืองทั่วถึงตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้า ทารกจะมีลักษณะช่างเบียดบังขณะนั้นเนื่องจากยังไม่ได้ตั้งครรภ์และมีแค่น้อย จึงสามารถรักษาแบบธรรมดาได้แค่ให้อยู่ภายใต้แสงแดด แต่หากความรุนแรง เช่น ทารกไม่ค่อยดี หรือหากมีปัญหาในการสุกได้ บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเข้ามาช่วยในการรักษา สาเหตุของอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด? อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดมักเกิดจากพฤติกรรมแบบสามชาติต่อตัวเปิดเผ่า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการฟ้องก้าง บางกรณีอาจเกิดจากความไม่พอง่ายของตับทารกโดยเฉพาะเมื่อเด็กจำเป็นต้องนอนอยู่ในกระเช้าที่ไม่มีแสง ทารกที่สมบูรณ์แข็งนั้นมักจะหายไปโดยอัตโนมัติแค่ให้นอนใต้แสงแดดก็พอ แต่ถ้าต้องรักษาแบบศัตรูที่แข็งแรงขึ้นควรนำไปปรึกษาแพทย์ วิธีการดูแลและรักษา หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องการให้อาหารขูดตัวเหลืองเพื่อช่วยเหลือกับอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แต่นี่ไม่คือวิธีการที่แนะนำ เนื่องจากอาหารขูดตัวเหลืองต้องการการตรวจสอบสุขภาพที่ถูกต้องก่อนให้เด็กกิน เพราะสารเคมีทั้งหมดที่คาดว่าขึ้นอยู่กับการดูแลยังไม่ชัดเจน วิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคือการนอนใต้แสงแดดและพัฒนาระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์แข็งผ่านการเลือกใช้และการอาหารที่เหมาะสม เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการดูแลทารกในช่วงหลังคลอด ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการตัวเหลืองในทารกของคุณ คุณควรติดต่อแพทย์เพื่อคำปรึกษาเพิ่มเติมและให้คำแนะนำ FAQs 1. อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไม่อันตรายใช่ไหม? – ส่วนใหญ่แล้วเป็นเช่นนั้น แต่หากความรุนแรงควรรักษา 2. การดูแลแบบไหนที่ดีต่อการแก้ไขอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด? –…Read More »

เบาหวานในเด็ก: ทำไมเกิดขึ้นและวิธีป้องกัน

By | May 9, 2023

เบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ เป็นผลมาจากการร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากมองไปที่เด็กก็มีเกิดเป็นเบาหวานได้เหมือนกัน การเป็นเบาหวานในเด็กจะเป็นอันตรายอย่างมากเพราะอาจไม่มีอาการแสดงออกมาหรืออาจไม่สะดวกต่อการปรับปรุงสุขภาพ ดังนั้นการรู้จักเกี่ยวกับการเป็นเบาหวานในเด็ก และวิธีป้องกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเกิดเบาหวานในเด็ก เบาหวานในเด็กเกิดจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น 1. พินัยกรรม การเป็นโรคเบาหวานในครอบครัวอาจเป็นเหตุผลที่เกิดโรคเบาหวานในเด็กได้ 2. อ้วนและไม่เคลื่อนไหวมากพอ เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง และไม่ทำกิจกรรมทางกายภาพพอ 3. ภาวะต่อมไตไม่สามารถทำงานได้ดี เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดชั่งโครงสร้างเครื่องหมายดับรักเม็ดเลือด ทำให้ทารกเกิดเป็นโรคเบาหวาน 4. โรคอื่นๆ เช่น ไขมันในเลือดสูง, โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ และโรคหัวใจเปื่อย วิธีป้องกัน การป้องกันเบาหวานในเด็กต้องเริ่มต้นที่การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี ดังนี้ 1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม แนะนำให้อาหารควรประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามกรณีเบาหวานประเภทที่ 1 จะต้องจำกัดคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากรณีเบาหวานประเภทที่ 2 2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นวิธีการลดหยุดลงของน้ำตาลในเลือด ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน…Read More »