By | September 15, 2023

ผื่นเป็นอาการที่เกิดขึ้นบนผิวหนังซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ในบทความนี้เราจะพูดถึงเฉพาะผื่นที่เกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด เนื่องจากมากจากทารกเองยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือสื่อสารได้อย่างชัดเจน

นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับผื่นที่เกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด:

1. อาการเกิดแพ้ที่ผิวหนัง: สาเหตุหลักที่ทารกแรกเกิดมีผื่นคือแพ้ที่ผิวหนัง อาจเกิดจากแพ้สารในนมหรืออาหารที่ทารกกิน หรือสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่มารับประทาน

2. สารก่อภูมิแพ้: อาจเกิดจากการสัมผัสกับสารกลุ่มพาราเบน นํามาจากเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับทารก

3. เชื้อรักแร้: บางกรณีผื่นที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะเชื้อรักแร้เข้าทำลายผิวหนังของทารก

4. แพ้น้ำ: น้ำพื้นดินหรือน้ำในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นสาเหตุในบางกรณี

5. การตอบสนองสมองซ้ำของร่างกาย: บางครั้งทารกอาจมีระบบตอบสนองสมองซ้ำซ้อนซึ่งทำให้เกิดการตอบสนองที่ผิดปกติที่ผิวหนัง

6. สภาวะเครียดหรือความวิตกกังวล: ผื่นที่เกิดขึ้นกับทารกอาจเป็นสาเหตุจากสภาวะเครียดหรือความวิตกกังวลที่ทารกประสบ

7. การติดเชื้อ: โรคหรือเชื้อราที่ทารกได้รับจากสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับผู้อื่น

8. กลิ่นหรือส่วนผสมที่ก่อบอกเกิดภาวะอักเสบ: หลายครั้งผิวหนังของทารกอาจแสดงอาการผื่นหรือการป้องกันตามความต้องการปกติของร่างกาย เมื่อป้องกันบางสิ่งอันเป็นอันตรายสูงกว่าคำนวณ

9. การตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์: ทารกแรกเกิดยังไม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ เพื่อปกป้องผิวหนังจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

10. ความไวต่อสิ่งที่ผิวหนังและที่ดื่มรับเข้าสู่ร่างกาย: บางครั้งผื่นที่เกิดขึ้นกับทารกอาจเกิดจากการพบแพ้ต่อสิ่งที่ผิวหนังและสิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกาย

อย่าลืมว่าการวินิจฉัยและรักษาผื่นที่เกิดขึ้นกับทารกแรกเกิดต้องดำเนินการโดยแพทย์ผิวหนังที่เชี่ยวชาญในผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมเปลือกหนังในเด็กในช่วงเวลาแรกที่มีถิ่นกำเนิดใหม่