By | May 9, 2023

อาการสะอึกในทารกแรกเกิดเป็นเรื่องที่มีความห่วงกลัวเป็นอย่างมากของผู้ปกครอง เนื่องจากอาการนี้เป็นอาการรุนแรงและอาจทำให้ทารกชะงักการหายใจได้ การรู้จักสาเหตุและวิธีป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรทราบ

สาเหตุของอาการสะอึกในทารกแรกเกิดทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังไม่สามารถชี้แจงได้เต็มรูปแบบ การศึกษาวิจัยและการตรวจสารสนเทศทำให้พบว่าส่วนใหญ่ของเด็กที่มีอาการสะอึกในทารกแรกเกิดเกิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ พิการในการเคลื่อนไหวของระบบประสาทอ่อนเยาว์ ภาวะทางสมองของทารกแรกเกิด รวมทั้งความไม่สะดวกของสภาพแวดล้อมที่ทารกอยู่ เช่น การรับประทานนมผสมทางสุขภาพไม่ดี การผูกนิ้วมือของทารก และภาวะซึมเศร้าของมารดา

วิธีป้องกันอาการสะอึกในทารกแรกเกิดคือการมีการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพของทารก โดยทำได้โดยการทำตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการดูแลทารก เช่น การผูกนิ้วมือไม่เกิน 3 เดือน เพื่อป้องกันการขับถ่ายที่ไม่สะดวก การยังหยุดนมหรือเปลี่ยนนมหลังจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนะนำ รวมทั้งภาวะสึกหรอคลื่นไว้ก่อนนอนทั้งหมดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอาการสะอึก

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. อาการสะอึกในทารกแรกเกิดเกิดขึ้นได้ตอนไหน?
อาการสะอึกในทารกแรกเกิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ในส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังเกิด

2. การผูกนิ้วมือทำให้เกิดอาการสะอึกในทารกแรกเกิดได้จริงหรือไม่?
การผูกนิ้วมือจะไม่มีผลต่อการเกิดอาการสะอึกในทารกแรกเกิด โดยส่วนใหญ่แนะนำให้ผู้ปกครองเคลื่อนไหวตัวทารกและทำความสะอาดมืออยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

3. ควรฉีดวัคซีนสำหรับทารกเพื่อป้องกันอาการสะอึกในทารกแรกเกิดหรือไม่?
ส่วนใหญ่วัคซีนที่ถูกแนะนำสำหรับทารกไม่ได้รับผลกระทบต่อการเกิดอาการสะอึกในทารกแรกเกิด แต่ล่าสุดได้มีการพบว่าวัคซีน DTP อาจส่งผลต่อการเกิดอาการสะอึกในทารกแรกเกิดในบางกรณี ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น