By | May 9, 2023

อาการท้องเสียในทารกแรกเกิด: สาเหตุและวิธีการรักษา

การท้องเสียหรือเป็นที่รู้จักในชื่อว่า บิดเป็นมะเร็งเข้าร่างกายหรือ โรคท้องเสีย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด เป็นหนึ่งในอาการที่อาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รักษาทันที ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุและวิธีการรักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด

สาเหตุของอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด
สาเหตุหลักของอาการท้องเสียในทารกแรกเกิดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารจากร่างกายแม่ที่ถูกส่งมาผ่านระบบท่ออาหารของทารกแรกเกิด ในบางกรณี จุลินทรีย์และเชื้อโรคพบได้ในน้ำตาลที่แม่กินแล้วผ่านการติดต่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วย

วิธีการรักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด
การรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการท้องเสียทำได้โดยการเติมน้ำและเบาดนมอย่างต่อเนื่อง หรือ ให้อาหารลูกขึ้นลงจากบ้านหม้อไปยังส่วนใต้ของลำไส้โดยเร็วเกินไป ในทางแพทย์ ต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่สุขภาพของเด็กตามมาด้วย อาการท้องเสียในทารกแรกเกิดมักเกิดขึ้นพร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น ซีดิน ไข้ ลูกน้อยไม่ต้องการกินอาหาร เมื่อมีอาการแบบนี้ควรรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันถึงการเสียชีวิตของทารก

อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาภูมิคุ้มกันให้กับทารกแรกเกิดคือการให้นมแม่ให้เป็นไปตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ผ้าขี้ราดผ้าเด็กแทนผ้าอนามัยที่ใช้ในการเปลี่ยนผ้าตลอด สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใช้ยารักษาอาการท้องเสียในทารกแรกเกิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทำการใช้ยา เนื่องจากไม่พบภาวะที่ทำให้เด็กแพ้สารเคมีบ่อยครั้ง การใช้ยาผิดรูปแบบหรือปริมาณอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลเสียกับเด็กได้

FAQs Section

1. การท้องเสียในทารกแรกเกิดเกี่ยวข้องกับโรคใด?
– การท้องเสียเกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคในร่างกาย และสามารถเกิดขึ้นในทารกแรกเกิดได้

2. สามารถป้องกันการท้องเสียในทารกแรกเกิดได้อย่างไร?
– การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด และการรักษาความสะอาดของบริเวณเปล่าคอ

3. เมื่อควรพบแพทย์เมื่อทารกแรกเกิดมีอาการท้องเสีย?
– หากทารกแรกเกิดมีอาการท้องเสีย อาการซีดิน อาการปวดท้อง ลงมาที่เบาหวาน หรือเมื่อพบการแทรกซ้อนอื่น ๆ ควรพบแพทย์ทันที