By | May 8, 2023

ภาวะสมองเสื่อมในเด็ก: สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบได้ในกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีการพบเห็นว่าเด็กก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งการเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมในเด็กสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่สมบูรณ์ การใช้สิ่งของหรือเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม การเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถก่อให้เกิดอาการสมองเสื่อมในเด็กได้

อาการของภาวะสมองเสื่อมในเด็ก

ภาวะสมองเสื่อมในเด็กสามารถแสดงอาการได้หลายแบบ แต่อาการที่พบบ่อยคือ

1. ลืมสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ

2. การเรียนรู้ช้าลง เหมือนกับไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้

3. ลำบากในการตัดสินใจ และขาดความคิดสร้างสรรค์

4. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม เช่น การสับสน ร่าเริง หรือกลัวได้ง่าย และการใช้คำพูดที่สับสน

5. การพูดช้าและคลำหาคำ

6. และบางทีอาจมีอาการซึมเศร้า

วิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในเด็ก

การดูแลสุขภาพอย่างที่ถูกต้อง ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในเด็กได้ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่นๆที่สามารถช่วยเสริมสร้างสมองของเด็กได้ เช่น

1. กินอาหารที่เหมาะสม ซึ่งมีผักและผลไม้ที่มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสมอง เช่น วิตามิน A, C, E, และ B-complex

2. เล่นกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะการตัดสินใจและสมอง เช่น เล่นเกมบนโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แต่ต้องเล่นเป็นประจำและสม่ำเสมอ

3. ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น

FAQs

1. เด็กอายุไหนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม?

เด็กอายุไหนๆ ก็มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้ แต่สำหรับเด็กที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) หรือ เข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ด้วยแก่นสารที่ออกฤทธิ์บางอย่าง เช่น ยาสลบหรือยาปลุกเส้นประสาท เด็กกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้น

2. เราสามารถป้องกันได้อย่างไร?

เราสามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมในเด็กได้ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างที่ถูกต้อง ทานอาหารที่มีสารอาหารที่จำเป็นให้กับสมอง เช่น ผัก-ผลไม้ และฝึกการเล่นกิจกรรมที่สามารถทำให้สมองเสริมสร้างได้ เช่น การเล่นเกม เป็นต้น

3. การออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในเด็กได้ไหม?

ใช่ การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมองให้ดำเนินการได้ดีและสมบูรณ์ มิติถูกต้องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในเด็กได้

4. การใช้สารเสพติดจะส่งผลต่อสมองของเด็กอย่างไร?

การใช้สารเสพติดจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของสมอง เพราะสารเสพติดจะเป็นพิษต่อสมอง สารเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมและเกิดความผิดปกติต่อการทำงานของสมองในภายหลัง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดในช่วงเวลาที่สมองของเด็กยังอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต

5. เล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในเด็กได้ไหม?

การเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมของเด็ก ผู้ปกครองควรจะคอยเฝ้าสังเกติการใช้งานของเด็กและรักษาเวลาการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การเล่นเกมออนไลน์หรือเล่นเกมที่เป็นอย่างยิ่งนานๆ เป็นประจำอาจส่งผลต่อสมองของเด็กที่จะทำให้เกิดอาการภาวะสมองเสื่อมได้

ภาวะสมองเสื่อมในเด็กมีสูงขึ้นในปัจจุบัน การตระหนักและบำรุงสุขภาพสมองสำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไร้ปัญหา