By | June 16, 2023

ความวิตกกังวลในเด็กและวิธีการจัดการ

ความวิตกกังวลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเด็กโดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุที่ชัดเจน ความวิตกกังวลในเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย และสามารถกระทบต่อการเติบโตและพัฒนาทั้งด้านส่งเสริมและด้านส่งล้างของเด็กได้ หากปล่อยให้ปัญหาความวิตกกังวลในเด็กไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความเป็นผู้เป็นพลังให้กับเด็กในระยะยาว ดังนั้น การเข้าใจและการจัดการความวิตกกังวลในเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

อาการของความวิตกกังวลในเด็กใช้รูปแบบที่แตกต่างจากความวิตกกังวลในผู้ใหญ่ เด็กอาจแสดงอาการความวิตกกังวลทางกาย อาทิเช่น กังวลขณะนอนไม่หลับ คลื่นไส้ เหงื่อออก おう吐 ความสูงของอารมณ์ หรืออาจมีอาการทางพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นตัวแทนของความวิตกกังวล เช่น การระคองตัวเอง การมีทัศนียภาพที่เกี่ยวกับการทำร้ายตัวเอง การเริ่มเก็บเรื่องปริศนาหรือนิยายสยองขวัญ ในบางกรณี สามารถเกิดอาการทางความคิดที่ทำให้เด็กคิดเรื่องจู่โจมตนเอง รู้สึกขาดความมั่นใจ และมีความคิดเกียวกับการถูกทำร้ายด้วย

ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในเด็กสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น เด็กอาจเป็นผลมาจากระบบองค์กรของเด็กที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของพ่อแม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ความไม่สมดุลของคุณสมบัติอารมณ์ของพ่อแม่ การตกงานหรือการเปลี่ยนบ้าน การถูกกักขังของครอบครัว สื่อที่มีการแสดงอิคิวเดก เช่น สื่อข่าวอาชญากรรม หรือบทความเกี่ยวกับการทำร้ายเด็ก และปัญหาทางอารมณ์ เช่น เกิดปัญหาเพศสัมพันธ์หรือการปลอมเพศ การถูกทำร้ายทางกายหรือรูปลักษณ์

การจัดการความวิตกกังวลในเด็กสามารถทำได้ด้วยหลายวิธี อย่างไรก็ตาม ข้อสำคัญคือการใส่ใจและแสดงความเข้าใจต่อสิ่งที่เด็กกังวลหรือกำลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงความรู้สึกและรับมือกับความวิตกกังวล:

1. แสดงความรักและสนใจ: ให้ความรักและความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจากคนรอบข้าง ความรักและความเข้าใจจะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญในการรับมือกับความวิตกกังวล

2. สร้างความมั่นใจ: ช่วยเด็กในการเติบโตและพัฒนาอารมณ์โดยการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ซึ่งสามารถทำได้โดยการปลูกฝังความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง ให้กำลังใจ และสนับสนุนในการเรียนรู้และทักษะที่สำคัญในการหาวิธีการแก้ไขปัญหา

3. ผ่อนคลายและการหายใจ: สอนเด็กวิธีการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ และการผ่อนคลายเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย และควบคุมอารมณ์กำลังใจได้สะดวกขึ้น การหายใจลึกๆ และผ่อนคลาย ช่วยลดความวิตกกังวลและเสริมสร้างอารมณ์ความสงบสุข

โดยรวมแล้ว การจัดการความวิตกกังวลในเด็กเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา คำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในที่ทำงาน ครอบครัว และองค์กรสื่อของเด็กเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับการสนับสนุนสม่ำเสมอและภูมิใจในตนเอง หากความวิตกกังวลเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก ควรพบประสาทสมองแพทย์หรือนักจิตวิทยาเด็กเพื่อให้ได้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่เหมาะสม

FAQs:

1. ความวิตกกังวลในเด็กเกิดจากสาเหตุใด?
ความวิตกกังวลในเด็กสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว การเผชิญหน้ากับปัญหาทางอารมณ์ หรือผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

2. เราจะสามารถช่วยเด็กที่มีความวิตกกังวลได้อย่างไร?
เราสามารถช่วยเด็กที่มีความวิตกกังวลได้โดยการแสดงความรักและสนใจ สร้างความมั่นใจให้เด็ก และสอนเทคนิคการผ่อนคลายและการหายใจเพื่อช่วยลดความวิตกกังวล

3. การรักษาความวิตกกังวลในเด็กมีอะไรบ้าง?
การรักษาความวิตกกังวลในเด็กมีหลายวิธี เช่น การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การใช้เทคนิคการผ่อนคลายและการหายใจ และการสร้างความมั่นใจให้เด็ก