By | June 23, 2023

การใช้เพลงในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก

เพลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็กได้อย่างมากมาย การใช้เพลงในการเรียนรู้สามารถช่วยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร และเพิ่มสมัครสมานความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ก้าวหน้าไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้

การใช้เพลงในการเรียนรู้เป็นวิธีการที่น่าสนใจที่เป็นที่นิยมในการศึกษาและการพัฒนาเด็กๆ ประเทศหลายประเทศต่างมีการบูรณาการเพลงเข้ามาในโครงการการเรียนการสอนของหลายๆ วิชา เช่น ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากเพลงมีลักษณะที่ดึงดูดใจเด็ก และเป็นช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง

หนึ่งในประโยชน์ของการใช้เพลงในการเรียนรู้คือการช่วยในการจดจำและรักษาความจำของเด็ก ผลสำรวจวิจัยพบว่าเมื่อเราใช้เพลงในการเรียนรู้ เด็กจะมีความจดจำที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการเรียนปกติ การที่เพลงมีลักษณะพิเศษเช่น ทำซ้ำคำ ใช้ภาษาที่สื่อความหมายเข้าใจง่าย เป็นต้น ช่วยให้สมองของเด็กทำงานได้มากขึ้น และกระตุ้นการจำข้อมูลในหัวสมองให้บันทึกได้สมบูรณ์และยาวนานขึ้น

อีกประโยชน์หนึ่งคือการใช้เพลงในการเรียนรู้ช่วยสร้างสรรค์การเรียนรู้เหมือนกับการสร้างสรรค์เรื่องราว การฟังเพลงช่วยให้เด็กมีความรับรู้ทางสัมผัส ความรับรู้ทางมุมมองอารมณ์และความรับรู้ทางเสียง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ร่าเริง และท้าทายจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กให้ได้บูรณาการอย่างเต็มที่

ผู้ใหญ่สามารถใช้เพลงในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเชิงพลังงานให้กับเด็ก เช่น เต้นรำตามจังหวะ เล่นเพลงชุดที่มีบทเขียนที่ให้เด็กตอบโจทย์ หรือการเพิ่มเพลงเข้าไปในสื่อการสอน ซึ่งสามารถสร้างความผูกพันทางความสนใจของเด็ก และเพิ่มการจดจำความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

Q: เพลงช่วยอะไรในเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก?
A: เพลงช่วยในการเรียนรู้ของเด็กในหลายๆ ด้าน เช่น การจดจำและรักษาความจำ การสร้างสรรค์ความคิด การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเสริมสมาธิ

Q: เพลงมีส่วนไหนที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กบ้าง?
A: เพลงมีส่วนที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจดจำและรักษาความจำ และการสร้างสรรค์ความคิด

Q: วิธีการที่สอดคล้องกับการใช้เพลงเพื่อการเรียนรู้คืออะไร?
A: วิธีการที่สอดคล้องกับการใช้เพลงเพื่อการเรียนรู้คือการให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ร่าเริง และท้าทาย รวมถึงการใช้เพลงในสื่อการสอน