By | May 8, 2023

การเตรียมตัวให้พร้อมกับการมีลูกคนแรกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงเพราะการตั้งครรภ์และมีลูกคนแรกเป็นเรื่องที่สำคัญมากในหมู่คนไทย ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมกันกับการมีลูกคนแรกจึงต้องระมัดระวังและเตรียมตัวให้ดีที่สุด

เทคนิคการเตรียมตัวก่อนมีลูกคนแรก

1.ควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของคุณและลูกในครรภ์ โดยยิ่งต้องเคารพสุขภาพของตนเองมากกว่าเดิมเสมอ

2.ควรหยุดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เพราะการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเป็นปัจจัยอันตรายที่สำคัญของการตั้งครรภ์และการเจ็บครรภ์

3.ต้องรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในปริมาณพอดี ไม่ควรให้หนักเกินไปเพราะอาจทำให้ลำไส้ที่ยืดหยุ่นมีนัยสำคัญต่อการทำคลอดที่ฉับไวขึ้น

4.ควรรับประทานอาหาที่มีประโยชน์ เช่น ผัก เนื้อสัตว์ต่างๆที่มีโปรตีนมากและคาร์โบไฮเดรตต่ำ

5.พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเสี่ยงภัยต่อทารก เช่น อาหารทะเลที่ไม่ได้รับการปรุงสุก การเล่นกีฬาที่ต้องการความเสี่ยง

6.ซื้อของจำเป็นล่วงหน้าเช่น ผ้าชุดคลอด อุปกรณ์ทำคลอด

FAQs

1. การดื่มเครื่องดื่มมึนเมามีผลต่อลูกไหม ?
ตอบ: การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอาจทำให้การเจ็บคิ้วเพิ่มขึ้น และการเจ็บครรภ์สามารถทำให้การคลอดเป็นไปได้อย่างขั้นต่ำ แต่การดื่มเกินไปอาจทำให้เลี้ยงลูกไม่ได้ดีอยู่ด้วย

2. ทำไมต้องหยุดสูบบุหรี่ก่อนการตั้งครรภ์?
ตอบ: สารพิษที่อยู่ในบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อทารกและสามารถทำให้ลูกฝากับค่ายการแพทย์มากขึ้น

3. ควรรับประทานอาหารอะไรในช่วงการตั้งครรภ์ ?
ตอบ: ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่ำ มากเช่นเดียวกับมีค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม

4. เล่นกีฬาชนิดไหนไม่ควรปรับปรุงก่อนการตั้งครรภ์ได้ ?
ตอบ: กีฬาที่ต้องใช้แรงมากและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะกีฬาที่มีการกระแทกเช่นปิงปอง ยิมตะปูด และเทนนิส

5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการคลอดรุ่นแรกจะควรเตรียมตัวอย่างไร ?
ตอบ: ควรเตรียมตัวอย่างพร้อมกับการคลอดรุ่นแรก ควรซื้อผ้าคลุมและทั่วไปที่จำเป็นในช่วงระยะเวลาตั้งครรภ์และต้องรักษาการแพ้ง่ายที่เกิดขึ้นในช่วงฝ่ายสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เช่น ชุดหุ้มตัว เซร้องและผ้าไหม โดยซื้อสิ่งล่วงหน้าจะเป็นผลดีต่อการตั้งครรภ์สมดุลและการเจ็บครรภ์ที่สามารถควบคุมได้ดีและเป็นปกติอยู่เสมอ