By | September 10, 2023

การป้องกันอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

อาการตัวเหลืองหรือ jaundice เป็นอาการที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด ซึ่งจะทำให้ผิวของทารกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆ ซึ่งสามารถเกิดจากการสะสมของสารตับที่ชื่อว่า bilirubin ในร่างกายของทารก โดยในบางกรณีอาจเป็นสัญญาติ แต่ในบางกรณีอาจเป็นอาการที่ฉุกเฉินที่ต้องรับการรักษาทันที เพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด นั้น เราควรทราบถึงวิธีการป้องกันและการดูแลทารกให้เหมาะสม

วิธีการป้องกันอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดมีดังนี้

1. การตรวจสุขภาพทารกตั้งแต่แรกเกิด: ผู้ปกครองควรให้ทารกได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเคร่งครัดพร้อมด้วยการตรวจเลือด เพื่อประเมินระดับการสะสมของสารตับ bilirubin ในร่างกายของทารกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หากแพทย์พบว่าระดับ bilirubin เกินเกณฑ์ปกติ อาจจำเป็นต้องทำการแพทย์เพื่อรักษาอาการตัวเหลืองในทารก

2. สามารถให้นมหรือน้ำนมแม่ให้ทารกสักคราวหลังจากคลอด: การให้นมหรือน้ำนมแม่ให้ทารกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่สูง มีแอนติบอดีและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของทารกเป็นไปได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอุจาระ ซึ่งเป็นสารตับเพิ่มขึ้น

3. ให้อาหารให้ทารกได้รับพลังงานเพียงพอ: ทารกที่ได้รับน้ำหนักเพียงพอจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอาการตัวเหลือง เพราะในร่างกายทารกที่มีน้ำหนักไม่พอ การเจริญเติบโตของเซลล์และตลอดทั้งระบบการย่อยอาหารของทารกอาจมีปัญหา ทำให้เซลล์ตับไม่สามารถย่อยและขับถ่ายสารตับได้อย่างเหมาะสม

4. ให้ทารกได้รับแสงแดด: แสงแดดเป็นแหล่งที่มีแสงคลื่นสั้น (UV) ซึ่งสามารถทำลายสารตับหรือ bilirubin ได้ นอกจากนี้ แสงแดดยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยให้การเจริญเติบโตของทารกปกติได้อย่างเหมาะสม

การป้องกันอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อปกป้องทารกไม่ให้เป็นโรคที่รุนแรง อาการตัวเหลืองอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาจขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความรุนแรงของอาการ ควรระมัดระวังตั้งแต่ทารกแรกเกิดและทุกข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบและรับบริการรักษาอย่างเหมาะสม